Visninger:

Om Schibsted Match

 

Her finner du informasjon om Schibsted Match

 

Om Schibsted Match

Schibsted Match er en form for målrettet annonsering hvor du som annonsør kan levere tilpasset budskap direkte til dine kunder på våre nettsider. Dette gjøres på følgende måte:

  1. Du som annonsør laster opp din kundeliste(-r) i Admarket. Kundelisten sendes så direkte til databehandling via et API som innebærer at ingen håndterer kundelisten fysisk, og at kundelisten dermed overføres og behandles på en trygg, sikker og GDPR-vennlig måte.

  2. Kundelistene sendes til Schibsteds DMP hvor kundelisten matches med våre innloggede brukere før den slettes.

  3. I retur får du som annonsør en segment ID som kan benyttes til målretting av annonser i Schibsted-universet.

 

Personvern

I Schibsted er vi opptatt av våre brukeres personvern. Vi stiller derfor krav til både deg som annonsør og behandlingsansvarlig, og Schibsted som leverandør og databehandler når Schibsted Match benyttes. Vi har utarbeidet en egen databehandleravtale (DPA) som må signeres av deg som annonsør for å sikre at dine kunder og våre brukeres personvern ivaretas. Videre må du som annonsør dokumentere og garantere for at behandlingsgrunnlaget for hvordan du samler og behandler data om dine kunder er transparent og i hht. gjeldende regler for personvern. Schibsteds tekniske oppsett medfører at ingen håndterer kundelisten fysisk, og at kundelisten dermed overføres og behandles på en trygg, sikker og GDPR-vennlig måte.

Schibsted Match baserer seg på innloggede brukere på Schibsted Account, vår egen pålogging- og identitetsløsning (altså ikke på cookies). Brukerne har selv oppsøkt plattformen, logget inn og akseptert Schibsted sine brukervilkår. Dette innebærer at våre brukere også kan reservere seg mot målrettet reklame på våre plattformer dersom de ønsker det.

 

Ekstra kryptering
Når man laster opp et skreddersydd segment har man en mulighet som heter "Automatisk krypter e-post for bedre sikkerhet". Denne krypteringen er en metode for å sikre at dataen forblir sikker og hindrer uvedkommende i å få tilgang. På denne måten bidrar kryptering til et ekstra lag av sikkerhet i matching-prosessen - den opplastede kundelisten vil fortsatt bli slettet av Schibsted i etterkant.
I tilfeller hvor spesifikke feil oppstår under matching-prosessen, kan det være nødvendig med en ny (ukryptert) opplasting av den samme kundelisten for å muliggjøre feilsøking.