Visninger:

Hvilke type målretting kan du bruke?


I Schibsted har vi unik data om alle våre brukere - hvem de er, hvor de er og hva de er interessert i. Derfor kan du i Admarket målrette annonsene mot din aktuelle målgruppe basert på geografi, demografi eller interesser. Med måretting oppleves annonsen som mer relevant av brukerne og flere husker annonsen.

Det er valgfritt å legge til målretting på kampanjen i Admarket, og målretting vil medføre et pristillegg på kampanjen. Dersom ingen målretting er valgt kan annonsen din vises til alle våre brukere på tvers av geografi, alder, kjønn og interesser.

Geografi

I Admarket kan du målrette annonsene dine mot et bestemt geografisk område - du kan velge å styre mot et eller flere fylker, kommuner eller byområder (bydeler).

Den geografiske målrettingen vi tilbyr baseres på relevante lokasjoner for brukerne våre. Det vil si sist kjente posisjon da de ble registrert på en av våre nettsteder og øvrige posisjoner hvor brukeren befinner seg ofte - for eksempel hjemme, på jobb eller på hytta.

I de største byene i Norge kan du velge spesifikke bydeler. Hvis du f.eks velger Oslo: Oslo Sentrum og kun ønsker å nå denne bydelen, bør du ikke velge Oslo (kommune) i tillegg, da denne overstyrer bydelsvalget ditt og vil treffe alle bydeler i kommunen.

Interessebasert målretting
I Admarket kan du målrette annonsene dine mot bestemte brukere basert på typiske adferdsmønstre eller deres interesser - f.eks studenter, småbarnsfamilier eller brukere som er interesserte i trening og helse, mat og drikke, sport eller økonomi. Du kan velge å legge til én eller flere interessestyringer for å treffe din målgruppe.

Målretting basert på interesse er et resultat av en større mengde brukerdata og baseres på brukeres surfe- og søkehistorikk på Schibsteds nettsteder. Merk at vi ikke kan vite med sikkerhet om en person f.eks eier en hytte, men vi vet at de er interessert i hytter basert på informasjon vi har samlet inn fra vedkommendes bruksmønster på våre nettsteder (f.eks hyppige søk på hytter, leser artikler om hytter).

Vær oppmerksom på at dersom du velger veldig snever målretting kan det ha en effekt på hvor mange visninger vi har tilgjengelig som matcher dine valg.

Vi har hele 48 unike målgrupper innen bilinteresserte, hus og hjem, jobb, kultur, mote og klær, sport, trening og helse, teknologi, friluftsliv, gamere, og mange flere!

Demografi

Kjønn og alder

I Admarket kan du kan velge å målrette annonsene dine mot et bestemt kjønn eller mot en bestemt aldersgruppe.

Data på kjønn og alder baseres på hva brukerne har registrert på deres Schibsted Account dersom dette er tilgjengelig. Hvis dette ikke er tilgjengelig, predikeres kjønn og alder av våre datamodeller som baseres på adferdsmønstre til brukerne.

Frekvens

I Admarket kan du velge å sette en begrensning på hvor mange ganger annonsene dine skal bli vist til samme bruker - det vil si en frekvens på annonsen.

Du kan velge å sette et antall per dag eller et antall ganger for hele kampanjeperioden.

Logg deg inn eller registrer deg på Admarket her.