Vilkår og betingelser Admarket
Admarketsupport avatar
Skrevet av Admarketsupport
Oppdatert over en uke siden

1. Innledning

Om Admarket

Admarket er en løsning for kjøp og administrasjon av digital annonsering levert av Schibsted Norge AS (org nr 996334767). I Admarket kan du bestille kampanjer som leveres på Schibsteds og deres samarbeidspartneres nettsteder, samt få oversikt over kampanjens resultater. Mer informasjon om annonseproduktene og hvilke nettsteder Admarket tilbyr annonsering på fremgår i løsningen.

2. Vilkår 

Hvem omfattes

Den som annonserer på nettstedene som kontrolleres av selskap i Schibsted-konsernet, dvs. av selskap som er helt eller delvis eid av Schibsted Norge AS eller noen av deres datterselskaper, forplikter seg til å følge Schibsted sine vilkår for annonsering. Disse vilkår fremgår nedenfor og gjelder både for annonsører og mediebyråer, samt andre som på deres egne eller andres vegne som innfører slik annonsering (heretter kalt "annonsør/annonsører"). Den som hyrer inn en underleverandør med den hensikt å, for eksempel, men ikke utelukkende, måle resultatet av slik annonsering, forplikter seg til å tilse at underleverandøren informeres om og følger disse vilkår. Annonsører svarer for underleverandørens handlinger og utelatelser, såvel som deres egne.

Ved å benytte Admarket, aksepterer du som en annonsør ("Annonsør") følgende vilkår:

I tillegg til vilkårene, gjelder de til enhver gjeldende bestemmelsene i norsk lovgivning. 

3. Betingelser for bruk av Admarket

 • Annonsør må være en norsk, juridisk organisasjon registrert i Brønnøysundregisteret. Privatpersoner kan ikke kjøpe annonsering gjennom Admarket.

 • Annonsør må benytte en Schibsted-konto til innlogging på Admarket beskrevet i pkt 4.

4. Opprette en bruker i Admarket

Admarket forutsetter at en Schibsted-konto brukes til innlogging. Annonsør kan ha en eller flere brukere tilknyttet til Admarket.

Ved opprettelse av en bruker hos AdMarket må følgende opplysninger oppgis: 

 • Gyldig organisasjonsnummer og organisasjonsnavn til Annonsør. 

 • Brukeren må oppgi følgende personopplysninger:

 • For- og etternavn

 • E-postadresse - Schibsted-kontoen som skal benyttes til innlogging

5. Schibsteds retningslinjer for annonseutforming

 • Admarket tillater kun å annonsere for produkter og tjenester det er lov å selge og markedsføre for i Norge.

 • Annonser må følge Vær Varsom-plakaten og ikke stride mot avisenes eller markedsplassens grunnsyn, oppfatning og etiske holdning eller som på annen måte er egnet til å svekke brukernes tillit.

 • Admarket forbeholder seg retten til å avvise annonser som ikke godkjennes av ansvarlig redaktør.

 • Annonser som er lovstridige, uriktige eller villedende (eks. konkurranse eller abonnement) vil bli avvist.

 • Annonser skal ikke ha seksuelt påtrengende, voldelig, støtende eller rasistisk budskap.

 • Admarket forholder seg til norsk lovgivning når det gjelder annonsering for finansinstitusjoner og økonomiske tjenester. Les finansavtaleloven § 46 Opplysningsplikt ved markedsføring av kredittavtale her.

 • Annonser må inkludere logoen til Annonsør. 

Ytterligere krav til annonseutforming, inkludert tekniske spesifikasjoner, fremgår i løsningen.

Admarket forbeholder seg retten til å kontrollere alle annonser, og avvise og stoppe annonser som bryter med Schibsteds retningslinjer eller norsk lovgivning. 

6. Tidsfrister

Bestilling av en kampanje

Det er Annonsørs ansvar å overholde frister satt av Admarket for å bestille en kampanje. Tidsfrister for senest bestilling av en kampanje blir satt for at Admarket skal kunne kontrollere annonser i forkant av kampanjeoppstart. En kampanje kan tidligst bestilles 12 måneder frem i tid.

Levering av annonsemateriell til kampanjen

Det er Annonsørs ansvar å levere riktig annonsemateriell iht til tidsfrist satt av Admarket. 

I tifeller med manglende eller forsinket materiell (materiell vi har mottatt etter oppstarten av en kampanje), vil 100% av totalbeløpet bli innkrevd som betaling. Når materiell er mottatt senere enn 3 virkedager før oppstart kan vi ikke garantere at kampanjen vil levere det som er booket. I slike tilfeller vil annonsøren også bli innkrevd for 100% av totalbeløpet.

7. Priser

Admarket tar betalt per annonsevisning, og prisen per annonsevisning vil avhenge av valgt annonseprodukt. Pris for ønsket annonsering fremgår i løsningen.

Admarket forbeholder seg retten til å gjøre prisjusteringer på annonseprodukter som tilbys. Kampanjer som allerede er bestilt eller er aktive på det tidspunktet prisjusteringen for annonseproduktet innføres vil ikke bli påvirket av endringen.

8. Betaling

Standard betalingsmetode i Admarket er med kort, men vi tilbyr også betaling per faktura ved forespørsel.

Betaling med kort

Betalingen skjer via Schibsteds partner Stripe, og du kan finne deres personvernpolicy her. Når du registrerer kortdetaljer, er det ditt ansvar å gi oss nøyaktig kontaktinformasjon, som e-postadresse, navn og telefonnummer. Vi lagrer slik informasjon om kortet ditt som er nødvendig for å kunne fortsette med månedlige belastninger og lette fremtidige kjøp av våre tjenester.

Kampanjer med et garantert antall visninger

Produkter som leveres med garantert levering (de fleste produktene i “Merkevarebevissthet”) må hele betalingen skje i forkant når du booker kampanjen. Du vil motta en betalingsbekreftelse etterfulgt av faktura(er) for regnskapsformål.

Kampanjer uten garantert antall visninger/klikk

Ikke-garanterte produkter (de fleste produktene innen “Trafikk” belastes gjennom hele kampanjeperioden. Betalingsplanen er basert på den valgte kampanjeperioden din. Belastninger på ditt kort vil bli gjort to (2) dager etter at kampanjen er fullført, med mindre kampanjen strekker seg over et månedsskifte eller over flere måneder. I så fall vil du bli belastet to (2) dager etter slutten av hver måned for forrige måned. Du vil motta kvittering for betaling(en).

Hvis vi ikke klarer å belaste kortet ditt på grunn av for eksempel at kortet ditt er blokkert, gyldighetsperioden har utløpt, eller at det ikke er tilstrekkelige midler for avtalt beløp, vil det gjøres tre (3) nye forsøk i løpet av de neste tre (3) dagene. Du kan logge inn på din Admarket-konto og oppdatere kortinformasjonen under "Endre kortdetaljer".

Betaling med faktura

Schibsted sender faktura når kampanjen er fullført, med mindre kampanjen strekker seg over et månedsskifte eller over flere måneder. I så fall vil du bli fakturert ved slutten av hver måned. Av denne grunnen kan du motta flere forskjellige fakturaer for én og samme kampanje. Avsender av faktura vil være Schibsted Norge AS, og betalingsfrist er 14 dager. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter.

9. Reklamasjon

Reklamasjonsfrist

Annonsør må reklamere så snart som mulig, og senest innen rimelig tid. 

Grunnlag for refusjon

Refusjon kan gis til Annonsør dersom en kampanje med et garantert antall annonsevisninger ikke har blitt levert som avtalt, og underleveransen skyldes forhold på Schibsted Norge ASs side. Utover dette har ikke Schibsted Norge ansvar.

Det gis ikke refusjon til Annonsør ved underleveranser av kampanjer som skyldes at Annonsør har levert forsinket eller feil annonsemateriell til Admarket.

Avbestilling av kampanjer senere enn 3 dager før kampanjestart eller avbestilling av aktive kampanjer vil ikke refunderes av Schibsted Norge AS.

10. Schibsteds Norge AS personvernpolicy i forbindelse annonsesalg

Les hvordan Schibsted Norge AS behandler personopplysninger i forbindelse med annonsesalg her

11. Endringer av vilkår

Schibsted står fritt til å endre disse vilkårene. Ved vesentlige endringer vil brukerne bli varslet per e-post. Fortsatt bruk av Admarket etter slikt varsel anses som aksept av endringene. 

12. Utestengelse

Ved brudd på disse vilkårene forbeholder Schibsted seg rett til å midlertidig eller permanent utestenge en Annonsør fra Admarket. I slike tilfeller av brudd på retningslinjer, eller sannsynlig mistanke om dette, forbeholder Schibsted seg retten til å terminere en avtale med umiddelbar effekt og kreve erstatning for for skade oppstått som en følge av brudd på vilkårene. hvis brudd på vilkår er forsettelig eller har skjedd som en følge av grov forsømmelse, vil denne retten også inkludere indirekte skade.

Svarte dette på spørsmålet?