Alle samlinger
Kampanjerapport
Generering og lagring av data
Generering og lagring av data
Her finner du informasjon om hvor ofte data i kampanjerapporten oppdateres og hvor lenge den lagres i Admarket
H
Skrevet av Haakon Bowitz
Oppdatert for over en uke siden

Her kan du alltid se når de siste rapporteringsopplysningene er innhentet i din kampanjerapport:

Siden vår rapporteringsdata kommer fra ulike kilder og oppdateres med ulike tidsintervall kan det være visse forskjeller mens kampanjen er live. Hvis du klikker på "vis mer" får du en detaljert oversikt over når data er oppdatert i de ulike seksjonene i den aktuelle kampanjerapporten:

Under finner du informasjon om hvor ofte data i kampanjerapporten oppdateres og hvor lengre data lagres i respektive seksjoner:

Data

Oppdateringsfrekvens

Lagringstid

Totale visninger

Hver time

-

Totale klikk

Hver time

-

CTR (%)

Hver time

-

Unike brukere

Daglig

-

Data

Oppdateringsfrekvens

Lagringstid

Avslutningsgrad (%)

Daglig

-

Data

Oppdateringsfrekvens

Lagringstid

Visninger per dag

Hver time

-

Klikk per dag

Hver time

-

Visninger per dag og nettsted

Hver time

-

Klikk per dag og nettsted

Hver time

-

Data

Oppdateringsfrekvens

Lagringstid

Visninger per nettsted

Hver time

180 dager

Visnings % per nettsted

Hver time

180 dager

Klikk per nettsted

Hver time

180 dager

CTR (%)

Hver time

180 dager

Svarte dette på spørsmålet?