Det hjelper også dine kunder med å forstå hvorfor de skal handle fra akkurat deg.

Merkevarebygging går ofte ut på at man tilfører produktet et symbol, logo eller bestemte farger slik at kunder enkelt kan kjenne igjen dine produkter eller tjenester. Med merkevarebygging over tid øker du muligheten for at kunder vil kjøpe fra deg når du for eksempel har et tilbud.

I Admarket kan du enkelt sette opp en annonsekampanje med merkevarebygging som mål.

Denne type markedsføring har som mål å få kundemassen til å forbinde produktet med kvalitet og/ eller visse egenskaper og fordeler, og over tid utvikle tillit til produktet. I et marked med flere konkurrenter er det derfor svært viktig for bedrifter å jobbe med sin merkevare. Både for å opprettholde og forbedre sin markedsposisjon og være et naturlig valg i markedet.

Hvor stor sannsynlighet er det for at du hadde valgt å kjøpe legemidler fra en ukjent aktør fremfor å gå til det lokale apoteket? Ønsker du at bedriften din får mer tillit fra markedet så er det lurt å jobbe langsiktig og jevnlig med merkevarebygging.


I følge effektstudien av Kitchen bør man fordele budsjettet slik at 60% går til merkevarebyggende reklame og de resterende 40% på salgsfremmende (taktisk) reklame. På lang sikt vil en sterk merkevare føre til høyere effekt på all annen markedsføring, også de salgsfremmende kampanjene.

Fant du svaret?