Alle samlinger
Kampanjerapport
Demografisk data fra Norstat
Demografisk data fra Norstat
Her kan du lese mer om Norstat i Admarket
H
Skrevet av Haakon Bowitz
Oppdatert for over en uke siden

Demografisk data fra Norstat

Norstat er det største selskapet i Europa når det kommer til datainnsamling innen markedsundersøkelser. I samarbeid med Norstat som er en uavhengig tredjepart, tilbyr Schibsted demografisk rapportering for kampanjer som baserer seg på og valideres av paneldeltagere fra Norstats sin kundebase.

Denne demografiske dataen kan ikke sammenlignes med den dataen i kampanjerapporten fordi det baserer seg på ulike datakilder. Data i rapportene våre stammer fra vår egen annonseserver (Xandr).

Den demografiske dataen via Norstat er bare tilgjengelig for kampanjer som er sett av minst 100 paneldeltagere. Dette skyldes GDPR, men også et krav om å sikre at data er representativ.

Her ser du ett eksempel på hvordan det ser ut når den demografiske dataen er tilgjengelig i din kampanjerapport:

Svarte dette på spørsmålet?